Ağır, Gabari ve Proje Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

AĞIR, GABARİ ve PROJE TAŞIMACILIĞINDA 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELER?

 

•Plan ve Koordinasyon: Taşıma sürecini iyi planlamak ve tüm aşamaları koordine etmek önemlidir.

•Risk Değerlendirmesi: Olası riskleri önceden belirleyip değerlendirmek, uygun önlemleri almayı sağlar.

•Uygun Taşıma Aracı Seçimi: Projenin gereksinimlerine uygun, özel ekipman veya taşıma araçları seçilmelidir.

•Belgeleme ve İzinler: Gerekli izinlerin alınması ve tüm belgelerin düzenlenmesi doğru hazırlanması çok önemlidir.

•Güvenlik: Yükün güvenliği için uygun ambalajlama, sabitleme ve taşıma sırasında sürekli gözetim gereklidir.

•İletişim: Tüm paydaşlar arasında etkili iletişim sağlanmalı, her aşamada bilgi paylaşımı yapılmalıdır.

•Maliyet Kontrolü: Bütçe kontrolü yapmak, doğru maliyeti hesaplamak ve olası ek maliyetleri öngörmek önemlidir.

•Rotanın Belirlenmesi: En uygun ve güvenli taşıma yolunun belirlenmesi gerekmektedir.

•Sigorta: Yükün sigortalanması, olası zarar durumunda mali kayıpları minimize etmeye yardımcı olacaktır.

•Personel Eğitimi: Personelinin özel eğitimi, güvenli ve etkili bir taşıma süreci için önemlidir.

 

Sonraki yazı
Karayolları Yük Yaşıma Kapasiteleri
Önceki yazı
Tedarik Zinciri’nin Geleceği Döngüsel Tedarik Zinciri