Gizlilik Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin Hastalarımızı, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz firmamız  tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Çevrimiçi Ziyaretçi

Web sitemizi kullanan çevirim içi ziyaretçilerimizin (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri (ör. İsim soy isim, tc kimlik no) ör. Telefon numarası, e-posta adresiniz);

 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 5. Internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);

 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 3. Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 4. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 7. İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 2. Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 4. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 6. Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 7. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iletişim formu ile fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, firmamız tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

 1. Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
 2. Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 3. Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, fotoğraf çekimi desteği aldığımız özel tüzel şirkete, barındırma hizmeti aldığımız bilişim şirketine, tedarikçilere,  iletişim formu takip programına aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 4. Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 5. Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 6. Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor muyuz?  

Web sitemizin sunucusu yurtdışında olduğundan, web sitesindeki formlar vasıtası ile toplanan kişisel verilerinizi aktarmaktayız.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sitedeki “İletişim Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: AYBEK INTERNATIONAL TRANSPORT

Adres: Barbaros, Sümer hukuk plaza, Oymak Cd. No:10/73 B Blok, 38080 Kocasinan/Kayseri