Komple & Parsiyel Taşımacılığı Nedir ?

Komple yük taşımacılık; bir firma ya da kişiye ait yükün tek başına tek bir araç ile nakliyesinin yapılmasıdır. Parsiyel yük taşımacılık; birden fazla firma ya da kişiye ait olan yükün tek bir araç ile nakliyesinin yapılmasıdır. Taşınacak bir yük eğer bir aracı doldurmaya yetmiyorsa parsiyel taşıma daha avantajlıdır. Tek bir güzergah üzerindeki farklı kişilerin teslim edilecek yükleriyle tek bir kişinin farklı yerlere teslim edilecek olan yüklerinin parsiyel sevkiyatla dağıtılması da yine avantajlı olabilir. Taşınacak yük eğer tek bir aracı dolduracak gibiyse komple yük taşıma daha avantajlıdır.

Taşınacak olan parça eğer küçük ya da orta ölçekli ise komple taşıma yerine parsiyel taşıma tercih edilmelidir.

Parsiyel taşıma en çok kara ve deniz taşımacılığında kullanılmaktadır. Özellikle de deniz taşımacılığında konteynırların, kara taşımacılığında ise arasın paylaşılması anlamına gelmektedir. Komple taşımacılık ise genelde kara taşımacılığında kullanılır.

Karayolu taşımacılığında önemli olan bekleme ve ardiye masraflarıdır. Komple taşımacılıkta varış yerinin lokal masrafları önemli oluyorken parsiyel taşımacılıkta bu durum teslim şekline bağlı değişmektedir.